czwartek, 8 sierpnia 2013

Rocznica wybuchu I i II Powstania Śląskiego

W tym roku mija kolejna rocznica wybuchu I i II powstania Śląskiego. Oba powstania wybuchły w połowie sierpnia. Rola powstań śląskich jest marginalizowana, choć powinny być ważnym elementem budowy regionalnej tożsamości i wiedzy o Śląsku.I powstanie z sierpnia 1919 było samorzutną reakcją niektórych organizacji POW na terror niemiecki m.in. w Mysłowicach. Upadło po 10 dniach, przygotowało jednak grunt do następnych powstań w kolejnych latach.  II powstanie w sierpniu 1920 roku było dobrze zaplanowaną i przeprowadzoną demonstracją wojskową. Zniszczono część niemieckich bojówek i wymuszono powołanie dwunarodowej policji plebiscytowej. Natomiast III powstanie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, było próbą podważenia niekorzystnych dla nas wyników plebiscytu.Przyłączenie Śląska do Polski w dużym stopniu wpłynęło na rozwój gospodarczy całego państwa. Śląsk niejako ukierunkował rozwój Polski w kierunku kraju nowoczesnego, przemysłowego. Może ktoś z twojej rodziny był w powstaniu lub uważasz ze to ważne wydarzenie w naszej Śląskiej historii. 17 Sierpnia o godzinie 10.30 pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach  będziemy składać kwiaty na  pamiątkę  I i II Powstania Śląskiego. CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz