poniedziałek, 27 maja 2013

Dom Polski w Ostravie


Secesyjna perła, Dom Polski w Ostrawie, został wybudowany w 1900 roku.  W Ostrawie i jej okolicach toczyło się też żywe polskie życie narodowe, a to zarówno przed, jak i po upadku monarchii austriackiej. W czasach austriackich działało tu prężnie harcerstwo i organizacje strzeleckie. To m.in. z Ostrawy i jej okolic wielu młodych – wychowanków tych organizacji – „poszło w leguny”, zaciągnęli się do Legionu Śląskiego, by pod wodzą Józefa Piłsudskiego walczyć o Polskę. To między innymi również ich pamięci poświęcony jest odbudowany kilka lat temu pomnik Ślązaczki pod cieszyńskim zamkiem, wzbudzający nadal wiele negatywnych emocji w pewnych kręgach czeskich szowinistów, roszczących sobie prawo decydowania o tym, kogo wolno nam Polakom czcić na naszej, polskiej ziemi.Polskim wysiłkiem powstał też w Ostrawie, istniejący po dzień dzisiejszy okazały Dom Polski. To wokół tego domu skupiało się w tym mieście polskie życie narodowe również po upadku Austro-Węgier, lecz proces wynaradawiania tamtejszych Polaków niesamowicie przybrał w tym czasie na sile, a obecnie tych, co przyznają się do polskich korzeni, pozostała tam już tylko nieliczna garstka. Jedni, prześladowani przez Czechów, wrócili w swoje strony rodzinne, inni przenieśli się na zajęte przez Czechów tereny zamieszkałe w większości przez autochtonicznych polskich mieszkańców, jeszcze inni zmienili narodowość. Najbardziej zaintrygowały mnie losy Domu Polskiego, z lat 1899-1901, zbudowanego ze składek miejscowych Polaków pod nadzorem architekta Stanisława Bandrowskiego z Krakowa. Związki z Polską symbolizują piastowskie orły i wmurowane kamienie z murów obronnych Krakowa. Dom Polski pełnił rolę instytucji kulturalnej, niczym Hotel Lambert w Paryżu. Dziś znajduje się w rękach prywatnego właściciela, który prowadził tam hotel, ale widać bez powodzenia, bo budynek stoi sam sobie i nic się tam nie dzieje.


 Obecnie Dom Polski funkcjonuje jako hotel trzygwiazdkowy. Dom Polski. Został zbudowany przez mniejszości polskiej (wzrost liczby Polaków w Ostrawie została podana do potrzeb pracowników w powstającej branży Ostrawy, a zatem znacznej imigracji, zwłaszcza z Galicji) jako siedziby instytucji edukacyjnych i społecznych - bibliotekach, szkołach uzupełniających, agencji zatrudnienia i związków, czytanie, często tutaj Polski odegrał teatr amatorski, odbyła kilka różnych festiwalach i przyjęć, wykłady i spotkania klubów i organizacji. W dniu 27 stycznia 1905, na przykład tutaj. Odbyło się spotkanie solidarności, żądając wkładu służącego rosyjskich rewolucjonistów. A we wrześniu 1900, został otwarty. Mimo, że jego ekspresja architektoniczna następnie dziennikarstwo reprezentowane jako "polskiej secesji", malowniczej montażu materiałów nieuporządkowanych z wieży narożnej, która charakteryzuje artystycznej koncepcji architekta Stanisława Bandrowského z Krakowa, a także kolor elewacji połączone ceglane ściany i otynkowany artykuły wyraźnie nadal należy kontekst późno historyzm. Piosenki, które z Ostrawy czuł "czystego stylu" rzeczywiście stanowi dziwaczny scrum w którym niedokończone secesyjnymi elementami są uciskani elementy klasycyzmu, a nawet gotyckim tradycji. Starożytny tympanon między pylonami z globu i polskiego orła jońskimi pilastrami, przyporami, średniowiecznych, wszystko to tworzy ciekawy zespół z niezwykle subtelnym kształcie etykiet lub siatki wokół kopuły. Elementy tradycyjne są podnoszone z kontekstu i stylowy tektonicznej konwekcji: konsolę, która niczego nie zakładać, bez znaczenia wiszące na elewacji, rzeźbione rogi są żartobliwie, "wypełnione" kulki charakterystyczne jest również silnie półkoliste okno z powiększonym trapezu, specjalnie pokryta niewielką římsičkou. Malownicze wrażenie jest wzmocnione nawet wykończonych wiele otworów okiennych i symbolicznego sadzenia kamiennych murów Krakowa do powierzchni elewacji. Konstrukcja przypomina słodkie "Lusthaus", ale także teatr i dworzec kolejowy. Co "przyciąga podziw wszystkich pasantů, mógł tylko ekscentryczność, powierzchowne manýrovitost ten budynek, dotyczące braku realnej koncepcji architektonicznej, kurczowego oryginalności, ogłuszyć prowincjonalnego publiczność.


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz