środa, 8 maja 2013

List otwarty w sprawie pracowni historii Powstań Śląskich w Muzeum Śląskim

Jako potomkowie powstańców Śląskich i jako kibice GKS Katowice jesteśmy za działaniami na rzecz przypominania o Powstaniach Śląskich. Na Górnym Śląsku od czterech lat działa stowarzyszenie Powstania Śląskie 90. Celem stowarzyszenia jest upamiętnianie rocznic Powstań Śląskich poprzez organizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców miast aglomeracji górnośląskiej. My  kibice Katowickiego GKSu popieramy stowarzyszenie i ich apel w sprawie pracowni historii Powstań Śląskiej. Poniżej zamieszczamy cały list otwarty Stowarzyszenia Powstania Śląskie 90.   List otwarty w sprawie pracowni historii Powstań Śląskich w Muzeum Śląskim


Jako stowarzyszenie mające na celu utrwalanie pamięci o Powstaniach Śląskich i mające w swoich szeregach potomków Powstańców chcemy zabrać głos w dyskusji o pracach Muzeum Śląskiego a 92 rocznica wybuchu III Powstania Ślaskiego to dobry termin do oceny.
Od 2010 roku zgłaszałem władzom niepokojący dla nas proces marginalizowania w pracach muzeum z nazwy Śląskiego tematu Powstań Śląskich oraz prezentowania ich historii i wpływu na nowożytne dzieje Śląska.
Nie wiemy ile osób pracuje w Muzeum ale pod dyrekcją Pana Dyrektora Leszka Jodliński pracownia Historii Powstań Śląskich była i jest traktowana po macoszemu jako piąte koło u wozu i chyba jak wynika z naszych obserwacji nie pasuje Panu Dyrektorowi do koncepcji dziejów Śląska fakt , że powstania w ogóle były.
Przypominamy, pracownia historii P Śl. jeszcze niedawno mieściła się w starym walącym się budynku w KWK Katowice teraz mieści się na strychu siedziby przy al. W. Korfantego a jej obsada to 1,5 etatu podkreślam półtorej etatu. Gratulujemy Panu dyrektorowi troski o upamiętnienie poświecenia naszych przodków Powstańców w prowadzonej przez niego za też nasze pieniądze placówce pod nazwą Muzeum Śląskie.
Od 2010 próbowaliśmy też zainteresować Muzeum Śląskie współpracą przy rocznicach Powstań Śląskich bez rezultatu.

Pytamy Pana Dyrektora Leszka Jodliński:
,1. jakie prace zostały podjęte nad istotną dla nas i ważną kwestią udostępnienia nam potomkom powstańców wiedzy o naszych przodkach i kiedy będzie możliwe zapoznanie się z pełną listą powstańców na stronie muzeum ( aktualnie udostępniono ok 1/3 ), 2. jakie wystawy i publikacje happeningi uliczne plakaty, itp. zostały przeprowadzone przez muzeum w sprawie Powstań i Plebiscytu. 3. Jaki był udział muzeum w upamiętnieniu 90 w 2011, 91 w 2012 i 92 rocznicy wybuchu III Powstania w 2013r. ?
Dla porównania zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/PowstaniaSlaskie90 aby przybliżyć naszą działalność podkreślam społeczną.

Na muzealnictwie się nie znamy, ale na tym jak Muzeum z nazwy Śląskie instytucja kultury utrzymywana z naszych podatków zajmuje się bliskim nam tematem Powstań Śląskich i Powstańców się znamy i potrafimy to ocenić , w tym zakresie negatywnie oceniamy czas kiedy dyrektorem Muzeum Ślaskiego był Pan Leszek Jodliński i wyrażamy pogląd, że w przyszłości winno się to zmienić i to radykalnie na korzyść Powstań i Powstańców.


Z poważaniem

Szulc Krystian
wnuk powstańców

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz